Stadsporten AS

Stadsporten AS har som formål forvaltning og utvikling av eiendommer og eiendomsrelaterte investeringer, samt rådgivning og annen næringsvirksomhet som hermed står i forbindelse. Selskapet drives fra egne lokaler i Bergen sentrum. Driften av våre eiendommer ivaretas av Newsec og BOB Befas.


Stadsporten AS is a private real estate developer situated in Bergen, Norway.

Forum Kokstad

Forum Kokstad er førstevalget for handel med plasskrevende varer i Bergen Syd. Forum Kokstad er en kompakt handelspark på 19.000 m2 handel, 3.000 m2 kontorer og 350 parkeringsplasser.
Les mer »