Holdingselskapet Stadsporten AS

De viktigste eiendommene i Stadsporten er:

Kokstaddalen 18 AS eier Kokstaddalen 18 (25.000 kvm) i Bergen, markedsført som Forum Kokstad. Forum Kokstad er en kompakt handelspark for plasskrevende handel og opplevelser. Største leietaker er Coop Obs! Bygg. Handelsparken har energiklasse A.

Risabergveien AS eier Risabergveien 3, et énbruker kontorbygg i Sola kommune på ca. 11.000 kvm utleid til Schlumberger. Kontrakten løper til 31.12.2030. Energiklasse C.

Møllendalsveien 1A AS eier Møllendalsveien 1A, et flerbruker kontor- og forretningsbygg i Bergen på ca. 6.600 kvm. Energiklasse C.

Litlåsvegen 198 AS eier Litlåsvegen 198 i Austrheim kommune (Mongstad), et énbruker kombibygg på ca. 2.500 kvm. utleid til Caverion. Eiendommen gjennomgikk i 2013 omfattende vedlikeholdsarbeider med bl.a. utskiftning av fasader og vinduer. Energiklasse C.