Avtale signert!

Fredag, 22.9.17, ble det signert avtale om bygging av tredje byggetrinn for Sandsli Boligutvikling! 

 

Trykk for å lese mer: http://www.bygg.no/article/1327229