Eiendomsdrift

Stadsporten har satt vekk eiendomsdriften og samarbeider både med Newsec Basale og BOB Befas.
Kontaktperson hos Newsec Basale er Torleif Olsen 91 30 40 51.
Kontaktperson hos BOB Befas er Andreas Hovden 47 38 92 33.