Sandsliparken

Sandsliparken AS eies av Stadsporten AS sammen med OBOS og EGD.

 

Eiendommen er regulert til boligformål.