Omorganisering av driftsavdeling!


Stadsporten AS har engasjert Bergens Eiendomsforvaltning AS (BEFAS) til å ivarta praktisk og teknisk drift av eiendomsporteføljen. BEFAS vil derfor overta driftsavdelingen for å høyne kvaliteten på eiendomsforvaltningen, spesielt med tanke på brannsikkerhet og teknisk vedlikehold.

Rolf Nyebak har samme funksjon som tidligere på eiendommene, men er nå ansatt i BEFAS (rolf.nyebak@befas.no).
Roger Edvardsen har ansvar for teknisk forvaltning og vedlikehold ( roger@befas.no),

Vaktelefon BEFAS: 97 75 78 55 (kveld, natt og helg)

Våre leietakere kan som før rekvirere vaktmestertjenester o.l, dette vil nå skje via BEFAS.