Stadsporten kjøper Kokstaddalen 20!

Stadsporten har kjøpt Kokstaddalen 20, for tiden utleid til Toyota Material Handling. Overtagelsen skjedde ved kjøp av aksjene i Kokstaddalen AS.